Polityka Prywatności i Cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług udostępnianych poprzez Serwis, a dokładniej opisanych w Regulaminie Serwisu. Nazwy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu;

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest STREETNESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kępna 2b/112, 03-730 Warszawa, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000666019; NIP: 1132931977;

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego;

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy;

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

5.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

5.1. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”];

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.;

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Dane są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług Obsługi Użytkownika, Usługi Sprzedaży lub na potrzeby marketingu usług i produktów Administratora o ile Użytkownik wyraził zgodę;

8. osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych;

9. Użytkownik ma prawo do wglądu edycji danych zawartych w formularzu, który został przez niego wypełniony oraz ma prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie;

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały;

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę streetness.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się

12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@streetness.pl

To Top